Investiranje u nekretnine – 5 najbitnijih koraka za pametnu i isplativu investiciju

Saznajte koji su ključni koraci za pametno investiranje u nekretninu. Ovih 5 koraka će vam omogućiti uspešnu investiciju i povrat uloženog novca.
Sadržaj:

Ključne informacije:

  • Postavite SMART ciljeve pre investiranja u nekretnine kako biste imali jasnu strategiju i efikasno usmerili svoje resurse.
  • Pažljivo analizirajte tržište nekretnina kako biste razumeli kretanja cena i identifikovali povoljne prilike za ulaganje.
  • Razvijte dugoročnu strategiju za upravljanje svojim nekretninama, uključujući planove za održavanje i potencijalnu prodaju, kako biste maksimizirali povrat investicije.

Da li ste ikada razmišljali o tome kako da pametno investirate svoj novac i osigurate finansijsku stabilnost u budućnosti?

Sigurno ste bezbroj puta čuli da su nekretnine jedna od najsigurnijih investicija, ali verovatno niste sigurni odakle početi i kako doneti najpametniju odluku o investiciji. U ovom blogu otkrićemo vam pet najbitnijih koraka za uspešno i promišljeno investiranje u nekretnine. Od jasnog definisanja ciljeva do dugoročnog planiranja i upravljanja, naučićete kako da iskoristite potencijal nekretnina kao „valute“ koja važi za najotporniju na inflaciju.

Spremni ste da naučite više? Krenimo zajedno na put ka pametnom i isplativom investiranju u nekretnine!

#1 Jasno definisanje ciljeva

Jasno definisanje ciljeva je prvi i najbitniji korak u procesu investiranja u nekretnine. Ono podrazumeva detaljno razmatranje svojih finansijskih ambicija, životnih ciljeva i strategije ulaganja. Samo uz pravilno postavljene ciljeve možete da odredite šta tačno želite postići investiranjem u nekretnine, što vam omogućava da usmerite svoje napore i resurse na najefikasniji način.

Kada definišete ciljeve, važno je da budu specifični, merljivi, dostižni, relevantni i vremenski ograničeni (tzv. SMART ciljevi). SMART metod je engleski akronim koji se koristi kao mnemotehničko sredstvo za efikasno postavljanje i razvoj ciljeva.

Na primer, možda vas zanima ulaganje u nekretnine kako biste generisali pasivni prihod koji će vam omogućiti finansijsku nezavisnost u narednih deset godina. Ovaj cilj je:

  • Specifičan (Specific) – pasivni prihod;
  • Merljiv (Measurable) – finansijska nezavisnost;
  • Dostižan (Achievable) – realan;
  • Relevantan (Relevant) – usklađen sa vašim životnim ciljevima;
  • Vremenski ograničen (Time-Bound) – narednih deset godina.

Takođe, jasno definisanje ciljeva omogućiće vam da odaberete odgovarajuću vrstu nekretnine i strategiju investiranja. Na primer, ako ciljate na dugoročni pasivni prihod, možda ćete se odlučiti za investiranje u stanove za izdavanje na popularnim lokacijama, dok biste za dugoročni rast kapitala mogli razmotriti investiranje u nekretnine u područjima koja se brzo razvijaju.

Bez postavljanja jasnih ciljeva, investiranje će biti neusmereno i manje efikasno. Stoga, temeljno razmotrite svoje ciljeve pre nego što započnete bilo kakvu investiciju u nekretnine.

#2 Upoznavanje sa tržištem

Upoznavanje sa tržištem nekretnina je ključno za uspešno investiranje jer vam omogućava da donesete informisane odluke i identifikujete najpovoljnije prilike za ulaganje. Saznajte kako su se u prethodnom periodu kretale cene nekretnina na lokacijama koje vas interesuju i kakvi su trenutni trendovi.

Analizom tržišta nekretnina u Srbiji u poslednjem kvartalu prošle godine, primećuje se da prodaja stanova ima najveći udeo u ukupnom prometu nepokretnosti, dostižući iznos od 871,5 miliona evra, što čini 51 odsto ukupne vrednosti. Ovo predstavlja pad od četiri odsto u poređenju sa poslednjim kvartalom 2022. godine.

Kuće čine osam odsto ukupne vrednosti prometa, sa izdvajanjem od 134,1 milion evra, dok građevinsko zemljište i poslovni prostori dele sličan udeo od po osam odsto, sa iznosima od 131 milion i 100,7 miliona evra.

Poljoprivredno zemljište čini pet odsto ukupne vrednosti prometa, sa iznosom od 80 miliona evra. Ovi podaci pružaju dublji uvid u strukturu tržišta i mogu vam biti od koristi prilikom donošenja investicionih odluka.

Tržište nekretnina karakteriše određene trendove, faktore i načine ponašanja potrošača koji utiču na cene i potražnju. Na primer, stalna fluktuacija stanovništva u veće gradove poput Beograda, Novog Sada i Niša kontinuirano privlači investitore i kupce nekretnina da ulažu baš u ovim gradovima.

Međutim, urbanizacija, razvoj i sve bogatija ponuda sadržaja u manjim turističkim mestima kao što je Vrnjačka Banja, poslednjih godina imaju značajan uticaj na vrednost nekretnina na ovim destinacijama.

Analizom trenutnog stanje tržišta, možete identifikovati lokacije sa visokim potencijalom rasta, kao i oblasti koje su već postigle značajan razvoj i stabilnost. Pored toga, važno je sagledati realne faktore kao što su cena kvadratnog metra, ali i stepen neiskorišćenosti nekretnina u datoj oblasti, kao i trendove u iznajmljivanju i buduće razvojne planove za određene lokacije.

Još jedan važan aspekt upoznavanja sa tržištem je praćenje regulatornih promena i zakonodavstva koje utiče na nekretnine. Na primer, promene u poreskim propisima mogu značajno uticati na profitabilnost vaših investicija.

Pre donošenja odluke o kupovini nekretnine, uvek se konsultujte sa stručnim pravnim licima ili agentima za nekretnine kako biste bili sigurni da su sve pravne i regulatorne procedure ispoštovane. Ovo će vam pomoći da izbegnete moguće pravne komplikacije i nepredviđene troškove u budućnosti.

Samo sveobuhvatno razumevanje tržišta nekretnina omogućava vam da prepoznate prilike za ulaganje koje odgovaraju vašim ciljevima i toleranciji na rizik, čime povećavate šanse za uspeh i profitabilnost svojih investicija.

#3 Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje je ključni korak u investiranju u nekretnine, jer vam omogućava da procenite svoje finansijske mogućnosti i odredite kako ćete finansirati svoju investiciju.

Prvo, važno je da detaljno analizirate svoj budžet i odredite koliko novca možete izdvojiti za kupovinu nekretnine, uzimajući u obzir i dodatne troškove poput poreza, taksi i održavanja ili preuređivanja nekretnine.

Nakon što utvrdite koliko novca možete investirati, istražite različite opcije finansiranja. Stambeni krediti su česta opcija za investiranje u nekretnine, ali važno je da uporedite ponude različitih banaka i odaberete onu sa najpovoljnijim uslovima i kamatnim stopama.

Pored stambenih kredita, razmotrite i druge izvore finansiranja kao što su investitorska partnerstva ili alternativni izvori finansiranja poput prodaje postojeće nekretnine ili nasledstva kako biste investirali u unosniju i korisniju.

Kupce prve nekretnine će obradovati činjenica da postoji poreska olakšica u vidu povrata PDV-a za kupovinu prvog stana u Srbiji. PDV u 2024. godini iznosi 10% od vrednosti stana.

Moguća je refundacija PDV-a za nekretnine veličine do 40m², pod uslovom da je kupac punoletni državljanin Srbije koji nema vlasništvo nad nepokretnostima od 1. jula 2006. godine. Ova olakšica je jednokratna i mnogima predstavlja važan faktor u rešavanju stambenog pitanja.

Najbitnije je da prilikom donošenja odluke o kupovini ne brzate već da pažljivo, poželjno sa pouzdanim finansijskim savetnikom, razmotrite sve opcije. Takođe, imajte na umu da će vam investiranje u nekretnine zahtevati dodatna sredstva za održavanje i eventualne popravke, pa uključite te troškove u svoj finansijski plan.

Razmislite i o diversifikaciji svojih investicija u nekretnine. Umesto da se fokusirate samo na jednu vrstu nekretnine ili jedno geografsko područje, razmotrite raznolikost kako biste smanjili rizik i povećali stabilnost svog portfelja. To može uključivati različite vrste nekretnina poput stambenih, komercijalnih ili rekreativnih objekata, kao i investiranje u različite gradove ili regione.

Pre svega, budite realni u vezi sa očekivanjima povrata na investiciju i budite spremni da se prilagodite promenama na tržištu. Dobar finansijski plan omogućava vam da upravljate rizikom i optimizujete svoje šanse za uspeh ulaganja u nekretnine.

#4 Razmatranje kupovine stanova u fazi izgradnje

Investiranje u nekretnine u fazi izgradnje može biti privlačna opcija za investitore zbog nekoliko razloga.

Prvo, u ranim fazama gradnje, cena stanova obično je povoljnija u odnosu na cene stanova u potpuno završenim objektima. Ovo je zbog toga što pojedinci koji ulažu u nekretnine u ranoj fazi često mogu ostvariti povoljnije uslove od promotivnih cena, popusta ili fleksibilnosti u pregovorima sa investitorima.

Šta više, u tzv. sivoj fazi, pre nego što građevinski radovi uopšte otpočnu, cene stanova mogu biti posebno niske, nudeći investitorima priliku za ulazak na tržište po konkurentnim cenama. Međutim, kako gradnja napreduje, a stanovi se bliže fazi useljenja, cene rastu kako bi pratile tržišne trendove i reflektovale realnu vrednost gotovih jedinica.

Ukoliko razmatrate investiranje u nekretnine u fazi izgradnje treba da budete svesni i potencijalnih rizika. Kako biste ih izbegli, birajte isključivo pouzdane građevinske investitore koji iza sebe već imaju veliki broj izgrađenih jedinica kao što je Benicassim. Potražite iskustva vlasnika stanova i reference izvođača građevinskih radova jer ćete na taj način, kroz primere prethodnih projekata, steći najbolju sliku o pouzdanosti i uopšte, stilu gradnje i karakteristikama koje možete očekivati i kod svoje nove nekretnine.

I za kraj, zapamtite da ulaganje u fazi izgradnje može ponuditi priliku za veći povrat investicije nekretnine u poređenju sa ulaganjem u već završene objekte, pod uslovom da se pažljivo prati razvoj projekta i pravilno procenjuju rizici i benefiti.

#5 Dugoročno planiranje i upravljanje

Dugoročno planiranje i upravljanje neophodni su za uspešno investiranje u nekretnine.

Ovaj korak uključuje razvoj strategije koja prevazilazi trenutne tržišne uslove i fokusira se na dugoročne ciljeve. To uključuje izradu plana za održavanje, unapređenje i upravljanje nekretninom kako bi se maksimizirala njena vrednost i profitabilnost tokom vremena.

Jedan od ključnih aspekata dugoročnog planiranja je razvoj strategije izdavanja ili prodaje nekretnine. Treba pažljivo da razmotrite faktore kao što su lokacija, ciljna grupa, potražnja i konkurencija kako bi ste doneli informisanu odluku o optimalnom korišćenju nekretnine i planovima za budućnost.

Takođe, važno je da razmotrite potencijalne promene u tržišnom okruženju i razvijete planove za suočavanje sa njima. Ovo može uključivati prilagođavanje strategije izdavanja ili prodaje u skladu sa promenama u potražnji, prilagođavanje cene ili obnove nekretnine kako bi se održala konkurentnost na tržištu.

Održavanje redovne komunikacije sa vašim zakupcima, ukoliko se odlučite za izdavanje, predstavlja značajan faktor za dugoročno uspešno upravljanje vašom nekretninom. Ova praksa podrazumeva brzo reagovanje na njihove potrebe i brigu o njihovom zadovoljstvu, čime stvarate pozitivnu atmosferu i dugoročne odnose. Komunikacija može biti sredstvo za rešavanje problema ili poboljšanje uslova života u nekretnini, pomoću kog istovremeno čuvate vrednost svoje investicije i održavate reputaciju odgovornog vlasnika.

Kroz sve ove korake, dugoročno planiranje i upravljanje omogućavaju investitorima da ostvare stabilan i održiv povrat investicije nekretnine tokom vremena.

Na kraju, imajte na umu da investiranje u nekretnine zahteva strpljenje i dugoročno razmišljanje. Nekretnine su obično investicija dugog roka, pa budite spremni da investirate ne samo materijalne resurse već i svoje vreme zarad dugoročnog uspeha.

Sa pažljivim planiranjem, stručnim savetima i doslednim upravljanjem, investiranje u nekretnine može biti isplativa i stabilna strategija za izgradnju bogatstva i finansijsku sigurnost u budućnosti! Ukoliko ste u potrazi za kvalitetnom nekretninom u novogradnji koja će ispuniti vaša očekivanja i zadovoljiti sve potrebe, razmislite o ulaganju u moderni stambeni kompleks Bombona u Vrnjačkoj Banji.

Pošaljite brzi upit

Imate pitanje? Upišite svoje kontakt podatke i Bombona tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Preporučujemo

Najčitaniji tekstovi

Informišite se o proceduri za kupovinu nekretnine

Kontaktirajte nas

Naš tim je spreman i raspoložen da odgovori na sva Vaša pitanja. Započnite razgovor sa nama danas putem sledećih kontakt informacija ili ispunite obrazac u nastavku. U Bomboni, svaki upit je korak ka domu iz snova!

Prodajna kancelarija

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.